Handsfree

Handsfree, från engelskans hands free, "fria händer" är oftast en typ av hörsnäcka avsedd att användas samman med telefon och mobiltelefon som gör att man inte behöver använda händerna för att telefonera. Systemet minskar också användarens exponering för elektromagnetisk strålning från telefonen. En variant av handsfree är en trådlös utrustning som kommunicerar med telefonen med hjälp av teknikstandarden Bluetooth.

Källa: Wikipedia

Mobilförbudet – detta säger regeln

Den 1 februari 2018 ändrades trafikförordningen.


Redan tidigare var det förbjudet att använda exempelvis mobiltelefon eller GPS på ett sätt som innebar ouppmärksamhet och risker i trafiken.

Nu blev det en skärpning!

Det var regeringen som fattade beslut om regeln genom en ändring i trafikförordningen.

Så här lyder regeln: ”Vid färd på väg med motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen.” 4 kap. 10 e paragraf trafikförordningen(2017:1284).

Fram till sista juni 2018 hade 403 personer åtalats medan 235 tilldelats ett strafföreläggande. Majoriteten av de åtalade har fått böta 1500 kronor – det bötesbelopp man utgår ifrån. Sedan i maj har man gått över från åtal till strafföreläggande vilket åklagare kan besluta om såvida personen erkänner brottet och straffet är begränsat till böter eller villkorlig dom. Trafikpolisen hoppas dock på ordningsbot med möjlighet att bötfälla direkt på plats.

Genom att använda mobilen på rätt sätt, tala i handsfree, kan du dra nytta av fördelarna och undvika nackdelarna.

Mobiltelefonen nackdelar:

  • Minskar uppmärksamheten
  • Sänker koncentrationen
  • Ökar olycksrisken

Mobiltelefonen fördelar:

  • Kan leda till färre och kortare resor
  • Sänker stressen när du kan meddela dig
  • Möjliggör snabbt larm när olyckan är framme

Unik handsfree

Easy Talk Handsfree

Denna lilla smidiga, men oerhört effektiva, handsfree med en total taltid på hela 20 timmar och stand by upp till 41 dagar (!), har blivit en storsuccé på den svenska marknaden.

Easy Talk fäster du enkelt med magnetclips på solskyddet vid förarplatsen och gör det möjligt att prata trådlös handsfree via Bluetooth. Din mobil ansluts omedelbart till Easy Talk så snart du öppnar bildörren.

Den böjda formen garanterar att utgående ljud håller högsta kvalitet medan den lilla, men kraftiga, högtalaren, gör det lätt att höra den man talar med - även i den tuffaste trafikmiljö.

Easy Talk är konstruerad för att användas i bil och anpassas automatiskt till Bluetooth 2.1-mobiltelefoner. Även mobiler med tidigare versioner av Bluetooth kan användas efter en enkel  anslutningsprocess.

Den böjda formen gör att mikrofonen svarar för att utgående ljud håller högsta kvalitet medan den kraftiga högtalaren gör det lätt att höra den man talar med - även i hård trafikmiljö.

Easy Talk Handsfree passar alla mobiltelefoner, inklusive iPhone och laddas på 2 timmar.

Easy Talk Handsfree

Pris: 499:-
Köp här